Myräkkä ry:n hallitus ja kokoukset

Myräkkä ry:n hallitus

Puheenjohtaja

Tanja Peura
tanja.peura(a)suomi24.fi

Varapuheenjohtaja

Tuomo Laitinen
tumppi.laitinen(a)yahoo.com

Sihteeri-rahastonhoitaja

Jaana Laitinen
Puh. 040 507 2713
jaana.laitinen(a)janetti.fi

Muut varsinaiset jäsenet:

Merja Hokkanen

Marika Hurme

Varajäsenet:

Pirkko Hokkanen

Mika Nyrhinen

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan, yleensä vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli Sinulla on joku asia hallituksen käsiteltäväksi, ota yhteyttä johonkin yllämainituista henkilöistä.

Yleiset kokoukset

Myräkkä ry järjestää sääntöjensä mukaisesti vuosittain yhden yleisen kokouksen tammi-maaliskuussa. Kokouksen asialistalla ovat muun muassa hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta, tilinpäätös, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

Kaikki yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen.

Muut palaverit ja kokoontumiset

Yhdistys järjestää myös muita, epävirallisempia palavereja ja kokoontumisia, pääsääntöisesti eri tapahtumiin liittyviä talkooväen info- ja suunnittelutilaisuuksia. Näistä tiedotamme talkooinfot-sivulla.